11 februari 2022

Zesde editie van de Open Innovation Challenge staat in het teken van duurzaamheid

De Open Innovation Challenge (OIC) zorgt ervoor dat Elia Group in contact komt met het bredere ecosysteem van startups en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's).

De OIC wil innovatie stimuleren en versnellen richting een koolstofneutrale samenleving. Elia Group engageert zich om het voortouw te nemen bij de decarbonisering van de elektriciteitssector, maar wil ook haar eigen activiteiten verduurzamen. Met het programma ActNow stelt het zich ambitieuze en concrete doelen die bijdragen aan de SDG’s (de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties. De Open Innovation Challenge wil mee bijdragen aan deze doelstellingen.

  • De innovatiewedstrijd van Elia Group richt zich tot startups over heel de wereld
  • Elia Group gaat op zoek naar oplossingen voor de uitdaging waar het voor staat op vlak van duurzaamheid
  • Op vrijdag 10 juni wordt de winnaar bekend gemaakt
  • De winnaar ontvangt 20 000 euro, begeleiding en de kans om het project binnen Elia Group te ontwikkelenVanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België