19 mei 2021

Kwartaalverslag: Elia Group Q1 2021

Elia Group verwacht dat het een adjusted rendement op eigen vermogen (ROE adj.1) tussen 5,5% and 6,5% zal realiseren voor 2021.

Hoogtepunten

  • Financiële vooruitzichten voor 2021 bevestigd
  • Sterke samenwerking tussen Energinet en Elia Group: haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd voor hybride interconnectors in de Noordzee en de Baltische Zee
  • 50Hertz is gestart met het leggen van de kabel voor Ostwind 2
  • De backbone van het Belgisch hoogspanningsnet wordt versterkt om de bevoorradingszekerheid te garanderen
  • Elia Transmission Belgium en BESIX willen slimme gebouwen een actieve rol geven in het elektriciteitssysteem
  • Eerste schakelapparatuur zonder SF6-gas in gebruik genomen door 50Hertz
  • Elia Group wordt weer opgenomen in de BEL 20-Index

1 Bepaald als het resultaat toe te rekenen aan de gewone aandeelhouder/Eigen vermogen toe te rekenen aan de gewone aandeelhouders.


Yannick Dekoninck
Head of Capital Markets
Keizerslaan 20 B-1000 Brussel
Stéphanie Luyten
Head of Investor Relations
Keizerslaan 20 B-1000 Brussel
werknemers die trappen beklimmen