18 mei 2021

Gewone algemene vergadering Elia Group bekrachtigt financiële resultaten 2020 en uitbetaling dividend

Elia Group hield vandaag haar gewone en bijzondere algemene vergadering. De aandeelhouders keurden alle voorgestelde beslissingen aangaande de agendapunten goed. 60,76 % van de aandelen waren vertegenwoordigd op de gewone algemene vergadering en 61,95 % op de bijzondere algemene vergadering.

Highlights

  • Brutodividend van €1,71 per aandeel wordt uitbetaald op 1 juni 2021
  • Herverkiezing van drie onafhankelijke bestuurders binnen Elia Group: mevrouw Saskia van Uffelen, de heer Luc de Temmerman en de heer Frank Donck
  • Benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder binnen Elia Transmission Belgium: mevrouw Lieve Creten, ter vervanging van de heer Frank Donck, die met ingang van 18 mei 2021 vrijwillig ontslag heeft genomen.
  • Bevestiging van de coöptatie van een niet-onafhankelijk bestuurder: de heer Pieter De Crem binnen Elia Group en Elia Transmission Belgium
  • Goedkeuring van het gewijzigde vergoedingsbeleid
  • Inkoop eigen aandelen: diezelfde dag heeft er eveneens een bijzondere algemene vergadering van Elia Group plaatsgevonden. Zij heeft aan de raad van bestuur de machtiging verleend om eigen aandelen in te kopen, met de bedoeling de flexibiliteit te verhogen en de mogelijkheid te bieden om een liquiditeitscontract af te sluiten om de liquiditeit van het aandeel van Elia Group te ondersteunen
Gewone algemene vergadering Elia Group - Nederlandse versie

Yannick Dekoninck
Head of Capital Markets
Keizerslaan 20 B-1000 Brussel
Stéphanie Luyten
Head of Investor Relations
Keizerslaan 20 B-1000 Brussel