03 maart 2021

Elia groep maakt de resultaten bekend voor een periode van 12 maanden eindigend op 31 december 2020

Jaarresultaten

Elia groep realiseert belangrijke investeringen voor de energietransitie en boekt sterke financiële resultaten.

Hoogtepunten

  • Netinvesteringen voor €337,4 miljoen in België en €715,9 miljoen in Duitsland, met uitstekende veiligheidscijfers, om een betrouwbaar en duurzaam energiesysteem te garanderen, leidt tot een activagroei van 6,1%.
  • Veerkracht bij de uitvoering van de investeringsprojecten, alsook het verzekeren van de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading ondanks moeilijke tijden.
  • Adjusted nettowinst stijgt met 0,6% tot €308,1 miljoen1 door de realisatie van de investeringen, sterke operationele prestaties in België, Duitsland en Nemo Link en door regulatoire vereffeningen in Duitsland.
  • Elia Transmission en Eurogrid GmbH boeken succes op de schuldenkapitaalmarkt met het afsluiten van groene leningen waardoor de gemiddelde kosten van de schuld daalt ten voordele van de maatschappij.
  • Dividend van €1,71 per aandeel zal tijdens de algemene vergadering van 18 mei 2021 worden voorgesteld.
1 Adjusted nettowinst van Elia groep omvat adjusted elementen verbonden met de bedrijfsreorganisatie die eind 2019 werd doorgevoerd.


Yannick Dekoninck
Head of Capital Markets
Keizerslaan 20 B-1000 Brussel
Stéphanie Luyten
Head of Investor Relations
Keizerslaan 20 B-1000 Brussel