12 februari 2021

Elia en Energinet starten studie naar haalbaarheid hybride interconnector tussen België en Denemarken

De netbeheerders Elia (BE) en Energinet (DK) hebben een werkgroep opgericht die de haalbaarheid onderzoekt van een onderzeese kabel tussen België en Denemarken. Die zou de hoogspanningsnetten van beide landen over een afstand van meer dan 600 km met elkaar verbinden.


  • Gezamenlijk rapport over economische en technische uitvoerbaarheid is eind 2021 klaar 
  • Hybride interconnectors zijn volgende stap in het vergroenen van het Belgische elektriciteitssysteem 
  • Noordzee wordt cruciale schakel in onze energievoorziening op weg naar een klimaatneutrale samenleving 

Tegen eind 2021 moet duidelijk zijn of het project zowel economisch als technisch uitvoerbaar is. Er wordt gekeken naar een zogenaamd hybride concept.  De interconnector zou aan Deense kant verbonden zijn met een nieuw te bouwen energie-eiland op 80 km van de Deense kust waar op termijn een grootschalig windpark van 10 GW op aangesloten wordt. Zo zou België ook rechtstreekse toegang krijgen tot hernieuwbare energieproductie in bulk wat nodig is om onze energie intensieve industrie te decarboniseren en de Europese klimaatdoelstellingen te halen. 

Vanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België